The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Tidligst 23.3., senest sommer 1803

Listerne på denne side synes at være overslag over, hvad de nævnte ydelser koster, altså en form for prisliste. Der kan enten være tale om Finelli og Kellers priser, hvilket ville give god mening, eftersom listerne er påført samme ark som kontrakten med billedhuggerne. Der kan dog også være tale om priserne i Thorvaldsens værksted generelt. Den sidste liste omhandler med sikkerhed udførelsen af en buste, og da den første er stort set enslydende, blot med lidt højere priser, må man antage, at der også her er tale om priserne for arbejdet med en sådan. Prisforskellen kan eventuelt forklares ved tidsforskydning de to påtegnelser i mellem – eller snarere, ved at der var tale om en buste i hhv. naturlig og kolossal størrelse. Der lader således ikke til at være en direkte sammenhæng med Thorvaldsens kontrakt vedr. Jason, A822, på dokumentets første side og disse prislister. For mere uddybende om Thorvaldsens værkstedspraksis se evt. referenceartikel herom.

Last updated 07.01.2013