The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on After 23.3.1803, before summer 1803

Dvs. dico, siger. Her i forbindelse med udtrykket in fede dico, som kan oversættes med på tro og love eller tilsvarende højtidelig erklæring. Udtrykket ses også brugt i regnskabssammenhænge som nedenfor i kontrakten, hvor Finelli og Keller kvitterer for Thorvaldsens udbetalinger til dem. Udtrykket kan der bedst oversættes med det danske “siger og skriver”, hvilket underbygges af de to måder at skrive det modtagne beløb på – først med bogstaver og siden med tal.

Last updated 28.04.2009