The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Tidligst 23.3., senest sommer 1803

Posten dækker over den arbejdsproces, hvor gipsmodellens form overføres til marmorblokken vha. talrige, nøjagtigt afsatte punkter, hvorefter marmoreksemplaret groft tilhugges ud fra disse.

Last updated 23.05.2008