The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Tidligst 23.3., senest sommer 1803

Denne udbetaling faldt antagelig i umiddelbar forbindelse med kontraktens tegnelse, jf. den omtalte udbetaling på 300 piaster, der skulle falde først til brug ved billedhuggernes løbende udgifter.
Scudi synes i øvrigt her brugt i samme betydning som piastre. Samme veksling ses også i prislisten nedenfor samt i andre af Thorvaldsens breve, se eksempelvis hans brev til Charlotte Schimmelmann af 22.10.1808, hvor dog også tidsforskydning kan spille en rolle. Beløbet i scudi er mindre værd, eftersom scudoen er en grosso mindre værd end en piastre, se evt. referenceartikel om møntenheder.

Last updated 07.01.2013