The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Tidligst 23.3., senest sommer 1803

Denne linje er indskudt mellem de øvrige og må forstås som en uddybelse af det førstnævnte “al punto della gradina”, se derfor kommentar hertil ovenfor.

Last updated 23.05.2008