The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Tidligst 23.3., senest sommer 1803

Marmorudgaven af Jason, A822, er trods dette udtrykkelige ønske om det modsatte, plettet pga. mørke gennemløbende årer i marmoret. Man må gå ud fra, at disse, jf. kontrakten, ikke har været synlige ved leveringen af marmorblokken. Måske har opdagelsen af disse årer været medvirkende årsag til, at Thorvaldsen ikke syntes at have været tilfreds med statuen, jf. Thiele 1831, note 94, p. 159, og J.B. Dalhoff, Et liv i Arbejde, København 1915-16, p. 222, der dog lægger vægt på fraværet af Thorvaldsens selvstændige ideer i værket. Se også referenceartiklen om Jason og Hopes bestilling for mere herom.

Last updated 07.01.2013