The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8514 of 10246
Sender Date Recipient
F.C. Olsen [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Rester af rødt laksegl. F.C. Olsen angiver desuden sin adresse i selve brevet: Pederstræde No. 136.

27.8.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: S.T. / R. Conferentsraad Thorvaldsen / p.p.
Udskrift: S.T. / Hr Conferentsraad Thorvaldsen, Storkors af Dbr. p.p.

Abstract

Olsen spørger, om Thorvaldsen har udført en portrætbuste af Christine Stampe. Svaret er nej, men han har i stedet udført busten af Conrad Hinrich Donner, A242.

See Original

Maa jeg ikke tillade mig at spørge Deres Høivelbaarenhed om en Ting, som igaar maaskee blev forglemt. Er ikke Baronesse Stampes Büste ogsaa bleven udført af Dem paa Nysø? eller er den overhovedet bleven udført?
Da jeg gjerne vilde have Fortegnelsen over de udførte Værker trykt til imorgen, er jeg saa fri at udbede mig Deres Svar, om muligt, ved Overbringeren af dette Brev – blot med et nei eller ja tegnet herpaa.

Kjøbenhavn d. 27 August 1840 Ærbødigst
F.C. Olsen.
Overlærer
/: St. Pederstræde No. 136: /


[på udskriftssiden, med Christine Stampes hånd:]
Paa Deres Spørgsmaal maae ieg sige ,Nei, derimod haver ieg giort, Confernsraad Donners Byste, som vi glemte at omtale Igaar.

General Comment

Dette brev omtaler et møde, som Thorvaldsen og Olsen havde dagen før 26.8.1840. Mødet handlede om Olsens fortegnelse over Thorvaldsens værkproduktion siden hjemkomsten 1838. Fortegnelsen blev trykt dagen efter i første del af Olsens artikelserie, ‘Billedhuggerkunstens Flor hos os’ i Dansk Folkeblad.


Mødet fandt højst sandsynlig sted med deltagelse af Christine Stampe, da hun nederst besvarer dette brev på Thorvaldsens vegne, og da hun må have været ophavskvinde til mange af oplysningerne vedrørende de værker, som billedhuggeren havde udført på Nysø.

Brevet må være blevet modtaget og besvaret samme dag, den 27.8.1840, hvilket da må godtgøre, at Thorvaldsen og Stampe ikke rejste fra København dagen før, men først drog afsted 27.8.1840 for at nå frem til Nysø til fejringen af Holger Stampe-Charisius’ fødselsdag samme aften.

Brevet er ikke en del af Thieles oprindelige brevfund (se Arkivets historie). Det indgik først i Thorvaldsens Museum i 1955, jf. journal-nr. 6-27/1955.

Archival Reference
m26 II, nr. 5
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Portrait Busts, Contemporary Persons
Persons
Conrad Hinrich Donner · Christine Stampe
Works
Last updated 04.03.2016 Print