The Thorvaldsens Museum Archives

Back to O

F.C. Olsen

Biografien er under udarbejdelse.

Olsen var fra 1838 redaktionsmedlem af Dansk Folkeblad og fungerede i perioden 1839-41 som bladets redaktør.

To af hans artikler i Dansk Folkeblad om Thorvaldsen af 28.8.1840 og 4.6.1841 har særlig høj kildeværdi, fordi artiklerne rummer præcise oplysninger om værker udført i Danmark efter 1838 og indtil 1841 med titel, dato og antal. Oplysningerne synes at være tilgået Olsen direkte fra Christine Stampe og dermed Thorvaldsen selv, jf. brev af 27.8.1840

References

  • Morten Borup: “F.C. Olsens brevarkiv på det Kgl. Bibliotek”, in: Fund og Forskning, bind III, København 1956, p. 103-116.
  • F.C. Olsen: ‘Billedhuggerkonstens Flor hos os’, in: Dansk Folkeblad, 28.8.1840, p. 116, 11.9.1840, p. 128 og 18.9.1840, p. 129-130.

Last updated 09.01.2018

F.C. Olsen

Frederik Christian Olsen 1802-1874 Danish Teacher, editor
To Thorvaldsen2 Doc.

To and from others9 Doc.
Mentioned in1 Doc.