The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8513 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

25.8.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af brevet, men af Bruun og Fenger, op. cit.

A.C. Kierulff [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Igaar modtog jeg et. Brev fra de 4 i Roeskilde værende Committeemedlemmer (Clausen, Schouw, Scavenius og Gamst), hvori de gjentage deres Ønske om, at et Møde af Magistraten, Borgerrepræsentanterne og den Thorvaldsenske Committee maatte komme istand “for at faae det bestemt ved Overeenskomst, under hvilken Form fremtidige mulige Differentser i Bygningssagen skulle behandles og bringes til Afgjørelse;” de anmode mig derfor om at bevirke, at faae et saadant Møde bragt istand til en Løverdag Aften, da de derefter ville indrette sig for at komme her til Byen.
Idet jeg herom underretter Dem, tilføier jeg, at jeg idag udsteder en Indbydelse ɔ: Forespørgsel til Committeens herværende Medlemmer, om at give Møde næstkommende Løverdag Aften.
Om Magistratens Medlemmer ville give Møde til samme Tid beder jeg mig meddelt saa betimeligt, at jeg derom kan underrette Herrerne i Roeskilde, for at de i Tide kunne arrangere dem.

Deres
Collin.

General Comment

Dette dokument er indscannet fra Bruun & Fenger, op. cit., som ikke oplyser, hvor originaldokumentet befinder sig.

Archival Reference
Ukendt arkivplacering.
Other references

  • Chr. Bruun & L.P. Fenger: Thorvaldsens Musæums Historie, København 1892, p. 96-97.

Subjects
The cessation of the construction of Thorvaldsens Museum, August 1840
Last updated 09.07.2019 Print