The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8942 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Lysbrunligt segl med skraveringsmønster.

18.12.1841 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Hr. Conferenceraad Thorvaldsen, / Storkors af Dbr.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Kiøbenhavn, d 18 Decbr 1841

Kiære Ven
i Dag blev Krandsen reist paa Deres Museum. Jeg har ventet paa dette Øieblik for at kunne tilskrive Dem, thi jeg havde foresat mig ikke at ville skrive til Dem forinden Murene vare reiste, og Taget beklædte dem.
Dett er nu skeet, og den største Deel af Taget er tillige Kobberbeklædt.
Hans Majestæt sender til Sommer en Fregat til Italien for at hente de øvrige Kunstværker, som De har bestemt for Museet.
Han vil selv derom underrette Dem.
Efter en meget regnfuld Sommer, som ofte forstyrrede Muurarbeidet paa Museet, har den begyndte Vinter begunstiget os, saa at, med Undtagelse af en Uge, hvori det frøs, det daglig, har været muligt at arbeide paa Murene, til stor Glæde for Bindesbøll, som frygtede for at komme til at standse formedelst Frosten.
Gid disse Linier maa træffe Dem rask og munter.

Deres hengivne Ven
Collin

Archival Reference
m24 1841, nr. 54
Subjects
Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1842 · Thorvaldsens Museum, Establishment of
Persons
Gottlieb Bindesbøll · Christian 8.
Last updated 10.05.2011 Print