Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8942 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jonas Collin [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Lysbrunligt segl med skraveringsmønster.

18.12.1841 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Hr. Conferenceraad Thorvaldsen, / Storkors af Dbr.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Kiøbenhavn, d 18 Decbr 1841

Kiære Ven
i Dag blev Krandsen reist paa Deres Museum. Jeg har ventet paa dette Øieblik for at kunne tilskrive Dem, thi jeg havde foresat mig ikke at ville skrive til Dem forinden Murene vare reiste, og Taget beklædte dem.
Dett er nu skeet, og den største Deel af Taget er tillige Kobberbeklædt.
Hans Majestæt sender til Sommer en Fregat til Italien for at hente de øvrige Kunstværker, som De har bestemt for Museet.
Han vil selv derom underrette Dem.
Efter en meget regnfuld Sommer, som ofte forstyrrede Muurarbeidet paa Museet, har den begyndte Vinter begunstiget os, saa at, med Undtagelse af en Uge, hvori det frøs, det daglig, har været muligt at arbeide paa Murene, til stor Glæde for Bindesbøll, som frygtede for at komme til at standse formedelst Frosten.
Gid disse Linier maa træffe Dem rask og munter.

Deres hengivne Ven
Collin

Arkivplacering
m24 1841, nr. 54
Emneord
Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1842 · Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Personer
Gottlieb Bindesbøll · Christian 8.
Sidst opdateret 10.05.2011 Print