The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 313 of 10246
Sender Date Recipient
Baron Brown [+]

Sender’s Location

Rom

17.11.1803 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Brown beder om tilgivelse for, at han ikke som aftalt kan mødes med Thorvaldsen, idet han er utilpas, og det er dårligt vejr.

See Original

Kiære Ven!
Jeg haaber at die vil forlade mig, at [jeg] ikke kand komme i aften til det bestevnte stæd, da ieg befinder mig ikke vel, og i dette onde veir maae man tage sig i agt; befinder ieg mig bedere saae skal vi gaae der hen i Morgen aften, adieu kiære Thordvaldsen lev vel. – Deres Vænn og tiener

Tordsdag d 17: 9bre 1803 Brown
General Comment

Dette brev fra Brown, som var en Thorvaldsens første romerske kontakter og en god ven af Georg Zoëga, er det tidligst kendte fra Brown til Thorvaldsen. Brown havde dog allerede indirekte assisteret Thorvaldsen i forbindelse med Thorvaldsens elskerinde Anna Maria Uhdens separation fra sin mand. Her optrådte han nemlig som vitterlighedsvidne ved underskrivelse af dokumentet.

På brevets underkant ses spor af bogstaver skrevet med en tyndere pen. Brevet er imidlertid afklippet, så kun buer under skriftens x-bånd ses. Dette har formentlig været gjort allerede inden afsendelsen, da brevets fuldstændige foldning ses. Det har været foldet til en lille billet. Brevet er muligvis blevet besørget af Roms interne fodpost.

Archival Reference
m1 1803, nr. 17
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Social Life in Italy
Last updated 10.05.2011 Print