The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 17.11.1803

Det vides ikke, hvor de to har aftalt at mødes. Muligvis har de sammen villet foretage et museumsbesøg, eller har sammen villet spise ude.
Hurtige aftaler om fælles besøg i Roms kunstsamlinger har dog ikke været usædvanlige, se fx Gierlews invitation af 10.4.1804.

Last updated 07.01.2013