The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 350 of 10246
Sender Date Recipient
Andreas Christian Gierlew [+]

Sender’s Location

Rom

Information on sender

Brevet har været foldet til en lille billet, der har været lukket sammen med en orangerød lim.

10.4.1804 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår tydeligt af brevet. Brevet er altså dateret 10. april 1804, hvilket faktisk var eén tirsdag, så dateringen synes korrekt. Imidlertid stemmer dateringen dårligt overens med Gierlews rejsebeskrivelse Breve over Italien og Sicilien, paa en Reise i Aarene 1803 og 1804, bd. 2, p. 152, hvori han angiver, at han 8.4.1810 er rejst fra Rom. Muligvis er afrejsen blevet forsinket eller også, hvilket synes mere sandsynligt, har Gierlew smykket sine erindringer med en ny kronologisk orden. Se desuden den generelle kommentar.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Signore / Thorwaldsen / Scultore Danese.

Abstract

Gierlew inviterer Thorvaldsen til at gøre ham selskab ved et besøg i Museo Pio-Clemente.

See Original

Tirsdag den 10de April 1804.

Har De Lejlighed og Lyst i denne Formiddag at gjøre mig Selskab i Museo Pio Clementino, vil De derved meget forbinde mig, og om en god halv Time afhenter jeg Dem.

Deres Ven Gierlew.

General Comment

Brevet har været foldet til en lille billet. Teksten er skrevet med en meget sirlig og elegant skrift.

Brevet er dateret 10. april 1804, hvilket faktisk var eén tirsdag, så dateringen synes korrekt. Imidlertid stemmer dateringen dårligt overens med Gierlews rejsebeskrivelse Breve over Italien og Sicilien, paa en Reise i Aarene 1803 og 1804, bd. 2, p. 152, hvori han angiver, at han 8.4.1810 er rejst fra Rom. Muligvis er afrejsen blevet forsinket eller også, hvilket synes mere sandsynligt, har Gierlew smykket sine erindringer med en ny kronologisk orden. I rejsebeskrivelserne tager Gierlew desuden læseren med på en forestillet rundgang i Museo Pio-Clemente, som han mod afslutningen afrunder således: “Men det er Tid, kjereste F.! at jeg forlader dette Konsternes Tempel, hvor jeg saa ofte vandrer, beundrende de Gamles herlige Værker. Jeg frygter, at jeg alt for længe har opholdt Dig der, og at min Fremstilling af disse Alderdommens Minder, har manglet det Liv, som ene kan give saa kort en Beretning nogen Interesse”, jf. Gierlew, op. cit., p.29. Gierlew har altså ofte besøgt museet, men beretningen med rundgangen er dateret 3.1.1804, hvormed han placerer den før besøget på museet i selskab med Thorvaldsen.

Archival Reference
gmVII, nr. 1
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Andreas Christian Gierlew: Breve over Italien og Sicilien, paa en Reise i Aarene 1803 og 1804, bd. 2, København 1807.

Subjects
Invitations for Thorvaldsen, in Italy · Museums and Art Collections in Rome
Last updated 10.05.2011 Print