17.11.1803

Sender

Baron Brown

Sender’s Location

Rom

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Brown beder om tilgivelse for, at han ikke som aftalt kan mødes med Thorvaldsen, idet han er utilpas, og det er dårligt vejr.

Document

Kiære Ven!
Jeg haaber at die vil forladeI mig, at [jeg] ikke kand komme i aften til det bestevnte stædII, da ieg befinder mig ikke vel, og i dette onde veir maae man tage sig i agt; befinder ieg mig bedere saae skal vi gaae der hen i Morgen aften, adieu kiære Thordvaldsen lev vel. – Deres Vænn og tiener

Tordsdag d 17: 9bre 1803III Brown

General Comment

Dette brev fra Brown, som var en Thorvaldsens første romerske kontakter og en god ven af Georg Zoëga, er det tidligst kendte fra Brown til Thorvaldsen. Brown havde dog allerede indirekte assisteret Thorvaldsen i forbindelse med Thorvaldsens elskerinde Anna Maria Uhdens separation fra sin mand. Her optrådte han nemlig som vitterlighedsvidne ved underskrivelse af dokumentet.

På brevets underkant ses spor af bogstaver skrevet med en tyndere pen. Brevet er imidlertid afklippet, så kun buer under skriftens x-bånd ses. Dette har formentlig været gjort allerede inden afsendelsen, da brevets fuldstændige foldning ses. Det har været foldet til en lille billet. Brevet er muligvis blevet besørget af Roms interne fodpost.

Archival Reference

m1 1803, nr. 17

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Commentaries

  1. Dvs. tilgive.

  2. Det vides ikke, hvor de to har aftalt at mødes. Muligvis har de sammen villet foretage et museumsbesøg, eller har sammen villet spise ude.
    Hurtige aftaler om fælles besøg i Roms kunstsamlinger har dog ikke været usædvanlige, se fx Gierlews invitation af 10.4.1804.

  3. 17.11.1803 faldt på en torsdag og var blot to dage før Thorvaldsens fødselsdag. Efter sin ankomst til Rom fejrede Thorvaldsen imidlertid ankomstdagen, den 8. marts, som sin romerske fødselsdag. Angiveligt fordi han ikke erindrede sin rigtige fødselsdato.

Last updated 10.05.2011