Thorvaldsen's Birthday 19.11.

Denne referenceartikel, omhandlende datoen for Thorvaldsens fødselsdag 19.11.1770 og tidligere tiders tvivl og mytedannelse omkring dette emne, er under udarbejdelse.

Last updated 17.02.2016