The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 312 of 10246
Sender Date Recipient
C.F.F. Stanley [+]

Sender’s Location

Napoli

Information on sender

Tidligere forseglet med rødt laksegl med slyngmonogram, sandsynligvis: CFS.
Rødt poststempel: NAPOLI

14.11.1803 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: A: Monsieur / Monsieur B: Thorvaldsen / Artiste pensionaro D: S: M: Danoise / Chez Monsieur Francco Rossler. Lucandiere / Tedessko nelle Strada Condotti / a / Roma

Abstract

Stanley meddeler, at Herman Schubart er kommet til Napoli. Schubart har talt i rosende vendinger om Thorvaldsen og fortalt, at billedhuggeren også vil komme til Napoli. Stanley håber da, at kunne følges med ham tilbage til Rom. Schubart fortalte, at Thorvaldsen nødigt ville tilbage til Danmark, men bekymrede sig for, om han kunne få bestillinger nok til at blive i Rom.

See Original [Translation]

Napel d: 14 November 1803 –

Gode Beste Vennen Min!

I Løverdags kom Menisteren, vor Brave Baron Schubart hertil og i gaaer giorde jeg ham min Visidte, vi Taltte om adskillige ting, men medst om dig min Thorvaldsen, han var utømmelig i din Ros, dette fornøyede mig uendelig, og i mig opsteg det Øndske, kunde du ogsaa bringe det saa hvidt at man kunde Rose og Tahle om dig da hvilde jeg være uendelig glad,[.] af ham, Menisteren NB. hørte jeg med uendelig Glæde du hvil komme hær til for at tilbringe en 6 ugers tid i hans Huus. det fornøyer mig i tvende Hendseender, først at faa dig at see snarere en jeg ennu havde ventet, per Secondo, at vi da kan følges ad tilbages til Rom, kom altsaa snard at jeg kan trykke dig i miine Længselsfulde Arme, og lad mig see at du i nu immer bær det samme Gamle Vendskab for mig som tilforen, og Lad ej en Hornbeck eller Walling berøve mig dette eller tage en størrere Plads deri en jeg. Du faar kun disse faa Linier da du ennu er mig en smule svar skyldig for det sidste, Schubardt sagde mig du var en smule Melankolisk som han meente af Frygt for dit udkomme og at du Øndskede endnu at være nogle Aar i Rom, men hav ingen Frygt min Ven, han sagde mig han Vilde giøre alt hvad der stod i hans Magt for dig, og der staar meget i hans Magt. Kan jeg kun saa sandt blive en Berømt og habil Architect som han hielper dig saa er jeg fornøyet. altsaa vær munter og fornøyet, som jeg nu ogsaa er bleven, da jeg er overbeviist om ej at blive Lam [i] min Levetid – Kan du Læse dette sammensyrium God for dig, jeg kan det knap, forhen kunde jeg ikke skrive da øndskede jeg det saa meget, nu kan jeg, og nu jager jeg det saadanne af saa jeg neppe selv kan Læse det, Stedse og Evig din –

Carl Ferdinand Stanley

General Comment

Brevet er hovedsagelig skrevet med latinske bogstaver. Stanley vekslede mellem gotisk og latinsk håndskrift i sin breve til Thorvaldsen, sandsynligvis som en konkret indikator for hans sygdomstilstand. Om dette, se Et venskab set gennem skriftbilleder.

Archival Reference
m1 1803, nr. 16
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
On Familiar Terms with Thorvaldsen · Thorvaldsen's Modesty · Thorvaldsen's Continuance in Rome · Thorvaldsen's Financial Circumstances
Persons
Christian Hornbech · Herman Schubart · Arnold Wallick
Last updated 01.03.2018 Print