The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9956 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. 1.1.1846 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

Christian 8.
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

[Dagbog 1.1.1846:]

[…]

1. Jan. talt med Justr. Thiele om Brøndsteds Boe og sagt ham, at mig syntes det mellemværende med Thorvaldsens Boe og med Cotta maatte være afgiort, førend jeg lovede at modtage Brøndsteds efterladte Kunstværker, Manuscripter og Malerier for den til Kongens Kasse skyldige Gield og nogle tusinde Rgbr., der maatte tilskydes. Han mente, at netop disse Contanter maatte haves for at afgiøre Gieldsforholdene. Thiele forsikrede, at der ej var nogen Clique blandt Kunstnerne, der havde forbundet sig mod Simonsen., og at Prof. Høyen udentvivl vilde komme tilbage fra sin Fordom imod ham. Et stort Stød fremad vilde S.’ Kunst give de unge Kunstnere.

[…]

General Comment

Uddrag af Christian 8.s dagbog, jf. Møller, op. cit.

Other references

  • Anders Monrad Møller: Kong Christian VIII.s dagbøger og optegnelser, IV, 2. del, 1844-1848, København 1995, p. 615.

Subjects
Christian 8.’s Diaries and Travelogue · Thorvaldsen's estate
Persons
P.O. Brøndsted · N.L. Høyen · Just Mathias Thiele · Bertel Thorvaldsen
Last updated 11.09.2015 Print