1.1.1846

Sender

Christian 8.

Recipient

Christian 8.

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

Abstract

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Document

[Dagbog 1.1.1846:]

[…]

1. Jan. talt med Justr. ThieleI om BrøndstedsII Boe og sagt ham, at mig syntes det mellemværende med Thorvaldsens Boe og med Cotta maatte være afgiort, førend jeg lovede at modtage Brøndsteds efterladte Kunstværker, Manuscripter og Malerier for den til Kongens Kasse skyldige Gield og nogle tusinde Rgbr., der maatte tilskydes. Han mente, at netop disse Contanter maatte haves for at afgiøre Gieldsforholdene. Thiele forsikrede, at der ej var nogen Clique blandt Kunstnerne, der havde forbundet sig mod Simonsen., og at Prof. HøyenIII udentvivl vilde komme tilbage fra sin Fordom imod ham. Et stort Stød fremad vilde S.’ Kunst give de unge Kunstnere.

[…]

General Comment

Uddrag af Christian 8.s dagbog, jf. Møller, op. cit.

Other references

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Den danske forfatter, sekretær, museumsmand og bibliotekar Just Mathias Thiele.

  2. Den danske arkæolog, filolog og hofagent P.O. Brøndsted, der døde i 1842.

  3. Den danske kunsthistoriker N.L. Høyen.

Last updated 11.09.2015