The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9955 of 10246
Sender Date Recipient
Thorvaldsens Museums Bestyrelse [+]

Sender’s Location

København

Januar 1846 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Ludvig Müller [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Hr Licentiat L. Müller.
Da Commandeur Falbe har anmodet Bestyrelsen om inden den 8de d. M. enten at realisere det tilsigtede Bytte af Mynter eller at tilbagelevere de af ham fra Hans Majestæts archeologiske Cabinet til Gjennemsyn meddelte Mynter, og da, som [xxxx] bekiendt, Bestyrelsen anseer det for rigtigst indtil videre at udsætte hiint Bytte, saa tillader den sig at anmode Dem om at udlevere de af Commandeur Falbe modtagne Mynter samt men dog derover at forfatte en Fortegnelse som kan tiene til Veiledning, naar Byttet i sin Tid maatte blive realiseret.
d.u.s.

General Comment

Dette brevudkast, der er skrevet med J.F. Schouws hånd, er foranlediget af Christian Falbes henvendelse af 29.12.1845.
Brevudkastet er skrevet på samme ark som et andet udkast til Falbe i samme sag.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 264b
Subjects
Antique Coins
Persons
Christian Falbe
Last updated 07.01.2013 Print