Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9955 af 10246
Afsender Dato Modtager
Thorvaldsens Museums Bestyrelse [+]

Afsendersted

København

Januar 1846 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Ludvig Müller [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Hr Licentiat L. Müller.
Da Commandeur Falbe har anmodet Bestyrelsen om inden den 8de d. M. enten at realisere det tilsigtede Bytte af Mynter eller at tilbagelevere de af ham fra Hans Majestæts archeologiske Cabinet til Gjennemsyn meddelte Mynter, og da, som [xxxx] bekiendt, Bestyrelsen anseer det for rigtigst indtil videre at udsætte hiint Bytte, saa tillader den sig at anmode Dem om at udlevere de af Commandeur Falbe modtagne Mynter samt men dog derover at forfatte en Fortegnelse som kan tiene til Veiledning, naar Byttet i sin Tid maatte blive realiseret.
d.u.s.

Generel kommentar

Dette brevudkast, der er skrevet med J.F. Schouws hånd, er foranlediget af Christian Falbes henvendelse af 29.12.1845.
Brevudkastet er skrevet på samme ark som et andet udkast til Falbe i samme sag.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 264b
Emneord
Antikke mønter
Personer
Christian Falbe
Sidst opdateret 07.01.2013 Print