The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9954 of 10246
Sender Date Recipient
Thorvaldsens Museums Bestyrelse [+]

Sender’s Location

København

Januar 1846 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevudkastet.

Christian Falbe [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this draft is not available at the moment.

See Original

Høivelbaarne
Hr Commandeur Falbe et

I Anledning af Hr Commandeurens Skrivelse af 29de f. M. tillader Bestyrelsen for Thorvaldsens Museum sig at bemærke svare, at den af forskiellige Grunde har anseet det for rigtigst at udsætte det tilsigtede Bytte af Mynter indtil videre, og at den derfor under Dags Dato har anmodet Licentiat L. Müller om at udl tilbagelevere de fra H. M. Kongens archeologiske Kabinet udlaante Mynter, hvorfor det dog ønskes at der om muligt forfattes en Fortegnelse over samme for at tiene til Veiledning, naar Byttet i sin Tid matte blive realiseret.
Kbh. – d. Jan. 1846.

General Comment

Dette brevudkast, der er skrevet med J.F. Schouws hånd, er svar på Christian Falbes henvendelse af 29.12.1845.
Brevudkastet er skrevet på samme ark som et andet udkast til Ludvig Müller i samme sag.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 264a
Subjects
Antique Coins
Persons
Ludvig Müller
Last updated 07.01.2013 Print