Januar 1846

Sender

Thorvaldsens Museums Bestyrelse

Sender’s Location

København

Recipient

Christian Falbe

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevudkastet.

Abstract

The commentary for this draft is not available at the moment.

Document

Høivelbaarne
Hr Commandeur Falbe et

I Anledning af Hr Commandeurens Skrivelse af 29de f. M. tillader Bestyrelsen for Thorvaldsens Museum sig at bemærke svare, at den af forskiellige Grunde har anseet det for rigtigst at udsætte det tilsigtede Bytte af Mynter indtil videre, og at den derfor under Dags Dato har anmodet Licentiat L. Müller om at udl tilbagelevere de fra H. M. Kongens archeologiske Kabinet udlaante Mynter, hvorfor det dog ønskes at der om muligt forfattes en Fortegnelse over samme for at tiene til Veiledning, naar Byttet i sin Tid matte blive realiseret.
Kbh. – d. Jan. 1846.

General Comment

Dette brevudkast, der er skrevet med J.F. Schouws hånd, er svar på Christian Falbes henvendelse af 29.12.1845.
Brevudkastet er skrevet på samme ark som et andet udkast til Ludvig Müller i samme sag.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 264a

Subjects

Persons

Last updated 07.01.2013