The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9134 of 10246
Sender Date Recipient
Johan Gunder Adler [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Rødt laksegl med rigsvåbnet.

21.10.1842 [+]

Dating based on

Dag og måned fremgår af brevet, året må være 1842, da brevet omtaler Thorvaldsens hjemrejse fra Rom og hans ophold i Altona i oktober 1842.

Just Mathias Thiele [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Herr Justitsraad Thiele / Ridder og Dbgsmd / Charlottenborg

Abstract

Adler writes that Thorvaldsen is on his way to Copenhagen and, on behalf of Christian VIII, asks Thiele to prepare for his arrival.

Amalienborg 21 Octb

Herr Justitsraad Thiele

Thorvaldsen er “im holsteenischen Hause” i Altona og kan ventes hertil med det første Dampskib fra Kiel. Han er kommen til Livorno d. 3d i den Hensigt at reise hjem med Fregatten, men paa Bravo’s Forsikring om at Thorv. ikke vilde rejse fra Rom før til Foraaret var Zahrtmann allerede gaaet under Seil d 2den.

HM befaler mig at meddele Dem denne Efterretning med Anmodning om at træffe de fornødne Foranstaltninger i Anledning af Conferentsraadens Ankomst.

Deres Adler

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Accession 2004/29, kasse 1
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1842 · Journey to Denmark, October 1842
Persons
Johan Bravo · Christian 8. · Bertel Thorvaldsen · C.C. Zahrtmann
Last updated 27.01.2016 Print