The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9135 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten [+]

Sender’s Location

København

21.10.1842 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af den avis, hvori denne tekst er trykt, se faksimile-gengivelsen.

Omnes
Abstract

Kjøbenhavnsposten reports that Thorvaldsen has left Italy and arrived in Altona. The frigate Thetis is carrying his art and his household effects to Copenhagen.

See Original

‒ Thorvaldsen, om hvem man endnu nylig tvivlede at han vilde forlade Italien, er paa sin Hjemrejse hertil allerede i Begyndelsen af indeværende Uge ankommen til Altona. Fra Livorno, hvor flere end hundrede store Kister med hans Arbejder og Ejendele ere blevne indskibede paa Fregatten Thetis, haves Efterretning om, at Fregatten vilde afseile derfra d. 2den dennes, saa at den kan ventes hertil om nogle Uger.

General Comment

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 16de Aarg. No. 289.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1842, Kjøbenhavnsposten 21.10.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1842 · Journey to Denmark, October 1842
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 25.02.2016 Print