21.10.1842

Sender

Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten

Sender’s Location

København

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen fremgår af den avis, hvori denne tekst er trykt, se faksimile-gengivelsen.

Abstract

Kjøbenhavnsposten reports that Thorvaldsen has left Italy and arrived in Altona. The frigate Thetis is carrying his art and his household effects to Copenhagen.

Document

‒ Thorvaldsen, om hvem man endnu nylig tvivlede at han vilde forlade ItalienI, er paa sin Hjemrejse hertil allerede i Begyndelsen af indeværende Uge ankommen til AltonaII. Fra Livorno, hvor flere end hundrede store Kister med hans Arbejder og Ejendele ere blevne indskibede paa Fregatten ThetisIII, haves Efterretning om, at Fregatten vilde afseile derfra d. 2den dennesIV, saa at den kan ventes hertil om nogle UgerV.

General Comment

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 16de Aarg. No. 289.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1842, Kjøbenhavnsposten 21.10.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Thorvaldsen forlod Rom 1.10.1842, men hans rejseplaner havde op til da været uklare – selv for de personer, der stod ham nær. Se fx Christine Stampes indtrængende appel af 8.8.1842 til kaptajnen på fregatten Thetis, C.C. Zahrtmann, hvor hun indskærper, at det er af national betydning, at Zahrtmann sikrer, at Thorvaldsen fulgte med Thetis hjem til Danmark. Det skete dog ikke, men Thorvaldsen rejste alligevel til Danmark i løbet af oktober 1842 på egen hånd. Se mere herom i Rejsen til Danmark, oktober 1842.

  2. Thorvaldsen ankom til Altona 17.10.1842.

  3. Fregatten Thetis transporterede en stor del af Thorvaldsens kunst og indbo fra Livorno til København, se mere herom i Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1842.

  4. Thetis afgik ganske rigtigt fra Livorno 2.10.1842.

  5. Thetis ankom til København 1.11.1842, en uge efter Thorvaldsens ankomst til byen 24.10.1842.

Last updated 25.02.2016