The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 10002 of 10246
Sender Date Recipient
J.F. Schouw [+]

Sender’s Location

København?

7.7.1846 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København?

Information on recipient

Udskrift: S.T. / Hr. conferentsraad Collin / Storkors etc.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Medfølgende Papirer, som ikke vedkommer min Protocol, sendes herved tilbage.

Maaskee er Conferentsraaden saa god at tilskrive Bravo ang. Md. Uhden samt Md. Koch., hvad sidste angaaer da skulde jeg med Prof. Clausen ansee det for rigtigst at sætte et maximum [fx] 200 Scudi, som maatte gives for et Stykke af Koch, muligen kunde man ogsaa tilbyde en mindre Sum uden at tage noget Stykke, thi efter hvad jeg hører have hans Malerier ikke saa stort Værd, desuden Kiøbes jo Katten i Sækken.

Skal der sendes Penge til Bravo saa vilde maaskee CfR. sige hvorledes dette bedst skeer.

d. 7 Juli
1846.
Deres
Schouw


d 11 Jul 1846
skrev jeg til Ag Br. at over 200 Scudi vil man ej tilstaa Mad Koch for Billedet.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 302c
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Persons
Johan Bravo · H.N. Clausen · Cassandra Koch · Anna Maria Uhden
Last updated 24.05.2011 Print