7.7.1846

Sender

J.F. Schouw

Sender’s Location

København?

Recipient

Jonas Collin

Recipient’s Location

København?

Information on recipient

Udskrift: S.T. / Hr. conferentsraad Collin / Storkors etc.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Medfølgende Papirer, som ikke vedkommer min Protocol, sendes herved tilbage.

Maaskee er Conferentsraaden saa god at tilskrive Bravo ang. Md. Uhden samt Md. Koch., hvad sidste angaaer da skulde jeg med Prof. Clausen ansee det for rigtigst at sætte et maximum [fx] 200 Scudi, som maatte gives for et Stykke af Koch, muligen kunde man ogsaa tilbyde en mindre Sum uden at tage noget Stykke, thi efter hvad jeg hører have hans Malerier ikke saa stort Værd, desuden Kiøbes jo Katten i Sækken.

Skal der sendes Penge til Bravo saa vilde maaskee CfR. sige hvorledes dette bedst skeer.

d. 7 Juli
1846.
Deres
Schouw


d 11 Jul 1846
skrev jeg til Ag Br. at over 200 Scudi vil man ej tilstaa Mad Koch for Billedet.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 302c

Subjects

Persons

Last updated 24.05.2011