No. 10074 of 10318
Sender Date Recipient
Johanne Juliane Antonetti [+]

Sender’s Location

København

August 1846 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

See Original

Fortegnelse
 
over
 
Gips-Afstøbninger af Thorvaldsens Verker,
hvilke, ifølge Foranstaltning af Bestyrelsen for Thorvaldsens Museum, ere tilsalg hos Antonettis Enke, Østergade Nr. 13, til følgende Priser:

Statuer.

1.
2.
3.
3a.

Amor, staaende. 40 Tommer høi
Psyche, Pendant til foregaaende
Amor med Lyren, siddende. 23 T. h
Thorvaldsen, med Armen støttet til Haabets Gudinde. (Skizze.) 24 T. h
R.
8
8
10
3
M.
4
4


Buster.
4.
5.
6.
7.
7.a.
7.b.
8.
Hs Majestæt Kong Christian VIII. 22½ Tomme høi
Hds Majestæt Dronning Caroline Amalie. Pendant til foregaaende
Holberg. 21½ T. h
Byron. 24 T. h
Napoleon, colossalt Brystbillede. 37 T. h
En Albanerinde. 20 T. h
Christus-Maske. 19 T. h


Reliefer.
Fiirkantede:
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
42.a.
42.b.
Pallas tildømmer Ulysses Achilles’s Vaaben. 48 Tommer bred, 26 Tommer høi
Victoria. 23 T. br., 32 T. h.
Caritas. 19½ T. br., 26 T. h.
En Skytsengel med et Barn. 20 T. br., 26 T. h
Tre syngende Engle. 16½ T. br., 15 T. h.
Tre spillende Engle. Pendant til foregaaende
Amor med en Svane og Drenge, som plukke Frugt. (Sommeren.) 26½ T br., 20½ T. h.
Amor og den unge Bacchus, som presse Druer. (Efteraaret.) 26½ T. br., 20½ T. h.
Amor og Anacreon. (Vinteren.) 27½ T. br., 20 T. h.
Psyche, som uddeler Kærlighedsguder til Livets forskiellige Aldre. 57 T. br., 20 T. h.
En Hyrdinde med en Rede fuld af Amoriner. 22½ T. br., 23 T. h.
Amor, som tæmmer Løven. 25 T. br., 18¾ T. h.
Den triumpherende Amor paa Løven. 25½ T. br., .22 T. h.
Amor, som opvækker Psyche. 35 T. br., 22 T. h.
Amor og Bacchus. 35 T. br., 21 T. h.
Amor og Hymen, som spinde Livets Traad. 23 T. br., 17 T. h.
Amor og Ganimedes, som spille Tærninger. 24 T. br., 17 T. h.
Amor med Rosen for Jupiter og Juno. 21¾ T. br., 14 T. h.
Amor og Hymen, svævende. 23½ T. br., 28 T. h.
Amor og Psyche, svævende. Pendant til foregaaende. 23 T. br., 28T. h.
En Faun og en Bacchantinde, som dandse imod hinanden. 24 T. br., 28 T. h.
Et lignende Par, som omslynger hinanden. 26 T. br., 29 T. h.
Mercur, som bringer den lille Bacchus til Ino. 19 T. br., 18½ T. h.
Svævende Genier, 20 forskiellige. 4½ T. br., 7 T. h. Stykket
Apollo, som spiller for de dandfende Muser. 2 Alen 13 T. br., 28 T. h.
Minerva, som afslører Lasten. 26 T. br., 29 T. h.
A genio lumen. 25 T. br., 20 T. h.
Maria med Christusbarnet og Johannes. 21 T. br, 26 T. h.
Christi Daab. 21 T. br., 27 T. h.
Christus, som velsigner Børnene. 21 T. br., 23 T. h.
Tre svævende Engle. 19 T. br., 16½ T. h.
Rebecca og Elieser. 3 Alen br., 37 T. h.
Leda med Svanen. 38½ T. br., 25½ T. h.
Amor paa en Svane, afskydende en Piil, 26½ T. br., 22 T. h.
Dødens Genius. 30 T. br., 33½ T. h.
De tre Grazier. 39 T. br., 2 Alen h.
10
4
2
2
1
1
3
3
3
8
4
2
3
4
4
2
2
2
3
3
3
3
2

14
3
3
3
3
3
1
20
6
3
6
18
5

4
5
5
5
1
1
5
4

3
1
2
4
1
1
52
3


4
5
Afrundede oventil:
43.
44.
45.
46.
47.
Diana, som foredrager Jupiter en Bøn. 30 T. br., 28 T. h.
Amor, bekrandsende Hygiæa. 24 T. br., 23½ T. h.
Jupiter, dicterende Amor Love. 25 T. br., 17½ T. h.
Amor med Hunden. 22 T. br., 15½ T. h.
Amor med Nettet. 22½ T. br., 17 T. h.
4
2
2
1
1

3
5
4
4
Medailloner:
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
 
 
De fire Evangelister. 21 T. Diameter, à 1 Rbd[mark]
De fire Aarstider. 27 T. D., à 3 Rbd 1 [mark]
Dag og Nat. 31 T. D., 5 Rbd 3 [mark]
Nyaarets Genius. 22 T. D.
Perseus, som bortfører Andromeda paa Pegasus. 29 T. D.
Amor og den spillende Muse. 22 T. D.
Amor, ridende paa en Svane. 30 T. D.
22 Fremstillinger af den græske Mythologie. (Ovale.) 9½ T. br., 13 T. h. Stykket
Hymen, svævende med to Fakler. 36 T. D.
Amor, som svævende synger til Lyren. 36 T. D.
Skulpturens, Architekturens og Malerkunstens Genier. 30 T. D.
Poesiens og Musikens Genier. 30 T. D.
Tragediens og Comediens Muser. 39 T. D.
––––––––––––
Maske af Thorvaldsen, taget efter Døden
7
12
11
2
5
2
3
1
4
4
4
4
4
 
3
4
4

3


4

3
3 


Anmærk. Alle de under Bestyrelsens Opsyn tagne Afstøbninger ere paa Bagsiden forsynede med Museets Stempel i Tin (med Undtagelse af Nr. 32).

Kjøbenhavn, August 1846.
––––––––––––––––––
Trykt hos Louis Klein.

General Comment

Dette dokument er en trykt salgsbrochure for de værker af Thorvaldsen, som kunne købes i afstøbning hos gipseriet Antonettis enke.

Archival Reference
Småtryk 1846, Antonettis Enke
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Plaster Casts, Thorvaldsen's Works · Plaster Cast Company Antonettis Enke · Contemporary Reproductions of Thorvaldsen's Works
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 28.01.2020 Print