Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 10002 af 10246
Afsender Dato Modtager
J.F. Schouw [+]

Afsendersted

København?

7.7.1846 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagersted

København?

Modtagerinfo

Udskrift: S.T. / Hr. conferentsraad Collin / Storkors etc.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Medfølgende Papirer, som ikke vedkommer min Protocol, sendes herved tilbage.

Maaskee er Conferentsraaden saa god at tilskrive Bravo ang. Md. Uhden samt Md. Koch., hvad sidste angaaer da skulde jeg med Prof. Clausen ansee det for rigtigst at sætte et maximum [fx] 200 Scudi, som maatte gives for et Stykke af Koch, muligen kunde man ogsaa tilbyde en mindre Sum uden at tage noget Stykke, thi efter hvad jeg hører have hans Malerier ikke saa stort Værd, desuden Kiøbes jo Katten i Sækken.

Skal der sendes Penge til Bravo saa vilde maaskee CfR. sige hvorledes dette bedst skeer.

d. 7 Juli
1846.
Deres
Schouw


d 11 Jul 1846
skrev jeg til Ag Br. at over 200 Scudi vil man ej tilstaa Mad Koch for Billedet.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 302c
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Personer
Johan Bravo · H.N. Clausen · Cassandra Koch · Anna Maria Uhden
Sidst opdateret 24.05.2011 Print