7.7.1846

Afsender

J.F. Schouw

Afsendersted

København?

Modtager

Jonas Collin

Modtagersted

København?

Modtagerinfo

Udskrift: S.T. / Hr. conferentsraad Collin / Storkors etc.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Medfølgende Papirer, som ikke vedkommer min Protocol, sendes herved tilbage.

Maaskee er Conferentsraaden saa god at tilskrive Bravo ang. Md. Uhden samt Md. Koch., hvad sidste angaaer da skulde jeg med Prof. Clausen ansee det for rigtigst at sætte et maximum [fx] 200 Scudi, som maatte gives for et Stykke af Koch, muligen kunde man ogsaa tilbyde en mindre Sum uden at tage noget Stykke, thi efter hvad jeg hører have hans Malerier ikke saa stort Værd, desuden Kiøbes jo Katten i Sækken.

Skal der sendes Penge til Bravo saa vilde maaskee CfR. sige hvorledes dette bedst skeer.

d. 7 Juli
1846.
Deres
Schouw


d 11 Jul 1846
skrev jeg til Ag Br. at over 200 Scudi vil man ej tilstaa Mad Koch for Billedet.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 302c

Emneord

Personer

Sidst opdateret 24.05.2011