The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7884 of 10246
Sender Date Recipient
Hermann Ernst Freund 8.1.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin
Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Idet vi Undertegnede herved oversende Deres Høivelbaarenhed vor Betænkning om Vognskuursbygningens Anvendelighed til Thorvaldsens Museum, tillade vi os tillige, at foreslaae Dem Torsdag Aften til et Committee Møde, da Dhrr. Oberst v. Prangen og Etatsraad Koch have lovet, at deres Betænkninger endnu idag skulle blive sendte til Conferenzraaden, og der altsaa fra den engere Committees Side Intet er i Veien, for at Sagen kan comme til en endelig Drøftelse
og Beslutning.

Kbhvn d. 8 Januar 1839. Ærbødigst
  H. Freund Bissen Hetsch[?] Schaper [xxxxxx]
General Comment

Brevet er afsendt og underskrevet af flere personer, herunder Hermann Ernst Freund, H.W. Bissen, G.F. Hetsch og Gottfried Schaper.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 100c
Last updated 17.05.2011 Print