Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7884 af 10246
Afsender Dato Modtager
Hermann Ernst Freund 8.1.1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin
Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Idet vi Undertegnede herved oversende Deres Høivelbaarenhed vor Betænkning om Vognskuursbygningens Anvendelighed til Thorvaldsens Museum, tillade vi os tillige, at foreslaae Dem Torsdag Aften til et Committee Møde, da Dhrr. Oberst v. Prangen og Etatsraad Koch have lovet, at deres Betænkninger endnu idag skulle blive sendte til Conferenzraaden, og der altsaa fra den engere Committees Side Intet er i Veien, for at Sagen kan comme til en endelig Drøftelse
og Beslutning.

Kbhvn d. 8 Januar 1839. Ærbødigst
  H. Freund Bissen Hetsch[?] Schaper [xxxxxx]
Generel kommentar

Brevet er afsendt og underskrevet af flere personer, herunder Hermann Ernst Freund, H.W. Bissen, G.F. Hetsch og Gottfried Schaper.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 100c
Sidst opdateret 17.05.2011 Print