The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6879 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Dagen [+]

Sender’s Location

København

4.5.1836 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

Kjøbenhavn, den 4de Mai.

[...]

Maleriudstillingen paa Charlottenborg er i denne Tid særdeles meget besøgt, og iblandt de 312 udstillede Kunstværker, som Fortegnelsen indeholder, er et saa betydeligt Antal fortræffelige Arbeider, at Beskueren i flere Timer paa denne Udstilling kan finde en herlig Kunstnydelse. Da Rummet i dette Blad ikke tillader at meddele en udførlig Udsigt over de udstillede Stykker, ville vi blot anføre nogle af dem, der i Særdeleshed have vundet almeen Opmærksomhed. Til disse høre fornemmelig: Bærentzens ypperlige Portrait af Professor Eckersberg; Küchlers, udmærket skjønne, italienske Familiescene; Marstrands, paa Lune og Opfindelse rige, Auctionsscene, og hans to originalt opfundne og characterisk udførte Skizzer; Raadsigs to historiske Malerier, efter Ingemans Romaner Waldemar Seier og Prinds Otto; Tanks lille Malerie: En Kone som med sin Fader venter i Uveir sin Mands Hjemkomst, hvori de to Figurer ere fulde af Sandhed og Skjønhed i Udtrykket; Sonnes Tyrehidsning; Müllers Christus i Getsemane Have; Schleisners to Genrestykker: En Mand der tæller Draaber til sin syge Kone, og en gammel Kjældersvend, som begge ere høist fortræffelige ved den Sandhed og Characteer, som Kunstneren har vidst at lægge i den simple Fremstilling; Friedlænders: en Familie paa Veien til Dyrehaven; Jensens ypperligt lignende Portraiter af Prof. Clausen, Prof. Schouw, Prof. Nissen, Theatermaler Lund og Flere. Udstillingen er særdeles rig paa Landskabsmalerier og Søestykker; iblandt de første tiltrækkes Beskueren især af Prof. Møllers, Sødrings, Kjærschous, Stroes, Carmienckes, Petzholdts og Roeds Arbeider. Den største Nydelse finder imidlertid Kunstynderen ved den herlige Samling af Thorwaldsens ældre og nyere Mesterværker; hvoriblandt Copernicus, christelig Styrke, christelig Viisdom, to siddende Engle, hvorover den høiesie ideale Ynde udbreder sig, og den henrivende skjønne døde Christus især fængsle Alles Blikke.

[...]

General Comment

Denne tekst blev trykt i Dagen, Nr. 106, 1836.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1836, Dagen 4.5.
Subjects
Commission for the Academy of Fine Arts, Copenhagen · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1835 · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Exhibitions
Persons
Emil Bærentzen · C.A. Jensen · Kunstakademiet, København · Albert Küchler · Wilhelm Marstrand · J.P. Møller · Fritz Petzholdt · Jørgen Roed · Peter Raadsig · Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 20.02.2017 Print