4.5.1836

Sender

Redaktørerne ved Dagen

Sender’s Location

København

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

Document

Kjøbenhavn, den 4de Mai.

[...]

Maleriudstillingen paa Charlottenborg er i denne Tid særdeles meget besøgt, og iblandt de 312 udstillede Kunstværker, som Fortegnelsen indeholder, er et saa betydeligt Antal fortræffelige Arbeider, at Beskueren i flere Timer paa denne Udstilling kan finde en herlig Kunstnydelse. Da Rummet i dette Blad ikke tillader at meddele en udførlig Udsigt over de udstillede Stykker, ville vi blot anføre nogle af dem, der i Særdeleshed have vundet almeen Opmærksomhed. Til disse høre fornemmelig: Bærentzens ypperlige Portrait af Professor Eckersberg; Küchlers, udmærket skjønne, italienske Familiescene; Marstrands, paa Lune og Opfindelse rige, Auctionsscene, og hans to originalt opfundne og characterisk udførte Skizzer; Raadsigs to historiske Malerier, efter Ingemans Romaner Waldemar Seier og Prinds Otto; Tanks lille Malerie: En Kone som med sin Fader venter i Uveir sin Mands Hjemkomst, hvori de to Figurer ere fulde af Sandhed og Skjønhed i Udtrykket; Sonnes Tyrehidsning; Müllers Christus i Getsemane Have; Schleisners to Genrestykker: En Mand der tæller Draaber til sin syge Kone, og en gammel Kjældersvend, som begge ere høist fortræffelige ved den Sandhed og Characteer, som Kunstneren har vidst at lægge i den simple Fremstilling; Friedlænders: en Familie paa Veien til Dyrehaven; Jensens ypperligt lignende Portraiter af Prof. Clausen, Prof. Schouw, Prof. Nissen, Theatermaler Lund og Flere. Udstillingen er særdeles rig paa Landskabsmalerier og Søestykker; iblandt de første tiltrækkes Beskueren især af Prof. Møllers, Sødrings, Kjærschous, Stroes, Carmienckes, Petzholdts og Roeds Arbeider. Den største Nydelse finder imidlertid Kunstynderen ved den herlige Samling af Thorwaldsens ældre og nyere Mesterværker; hvoriblandt Copernicus, christelig Styrke, christelig Viisdom, to siddende Engle, hvorover den høiesie ideale Ynde udbreder sig, og den henrivende skjønne døde Christus især fængsle Alles Blikke.

[...]

General Comment

Denne tekst blev trykt i Dagen, Nr. 106, 1836.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1836, Dagen 4.5.

Subjects

Persons

Works

A82 Kristus, Antagelig november 1821 - Senest januar 1822, inv.nr. A82
A113 Nicolaus Copernicus, Senest 20.4.1822 - Senest 23.11.1822, inv.nr. A113
A143 Den himmelske visdom, Tidligst marts 1825 - Senest maj 1825, inv.nr. A143
A144 Den guddommelige styrke, Tidligst marts 1825 - Senest maj 1825, inv.nr. A144

Last updated 20.02.2017