The Thorvaldsens Museum Archives

Back to P

Fritz Petzholdt

Denne biografi er under udarbejdelse.

Petzholdt opholdt sig i Rom og Italien 1830-36, hvor han lærte Thorvaldsen at kende.

Petzholdt tog i 1832 initiativ til at indsamle en række bøger af danske forfattere til glæde for de danskere, der opholdt sig i Rom. Han bad sin ven i København, Edvard Collin om bistå sig. Collin fik da “ved Understøttelse af danske Forfattere og Forlæggere… indsamlet en Samling af omtrent 300 Bind gode danske Bøger, som Begyndelsen til et Bibliothek for vore Landsmænd i Rom”. Samlingen blev sendt fra København til Rom i april 1832, se brev af 21.4.1832.

Den danske forfatter H.C. Andersen beskrev hans tragiske endeligt i Patras, Grækenland, i et brev fra oktober 1838, jf. Andersen, op. cit.:

Rygtet er desværre vist at Petsholdt [har] skaaret Halsen over paa [sig, det er pass]eret under en Hjernebetæ[ndelse. Det er] endnu skjult for Søstrene; jeg [har frem]deles Tro paa, at han er dræbt. [Der] er altfor meget indviklet i den Sag. Han rejste fra Ancona med Dampskibet til Grækenland; og her i Patras har han skrevet et Brev den 23 August til Gottlieb Collin hvori han beskriver smukt Landets Deilighed, men taler ondt om Folket og sin Vert, der skulde sige om ham at han var forrygt, og en Spion. Det næste Brev (den 28 Aug), (begge ere sendte i Afskrift) begynder med: “Med min Galskab bliver det værre og værre!” Han fortæller at han gjennem Væggene hører at man lægger Raad op mod ham, at man paa Gaden peger Fingre af ham, som en Gal, beskriver sit Ophold der skrækkeligt, “først imorgen, dersom jeg faar Lov at leve saa længe”, skriver han, “kommer Dampskibet”. Og nu er han just den Morgen fundet død, med Halsen overskaaret, og Verten fremviste et Beviis at Petsholdt testamenterer ham , Alt hvad han har hos sig. Om disse Breve, veed imidlertid Søstrene intet, ligesom man slet ikke har ladet dem vide hvorledes han ret er kommet af Dage. Han var et begavet Talent, en stor Landskabsmaler og eiede 80000 Rdlr.; ung og livsnydende.
Værker på Thorvaldsens Museum

Se Petzholdt repræsenteret i Kataloget.

References

Last updated 17.09.2018

Fritz Petzholdt

Ernst Christian Frederik (Fritz) Petzholdt 1805-1838 Danish Painter
Mentioned in16 Doc.