The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2834 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn 5.5.1821 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

See Original

Da Thorvaldsen, efterat have besøgt sit Fædreneland, som ikke havde seet ham i 25 Aar, ledsaget af dets bedste Ønsker, var kommen tilbage til Rom, gave hans Konstbrødre og Venner et stort Gjæstebud til hans Ære, bestaaende af 130 Couverts. En tydsk Konstynder, begeistret af den nordiske Phidias’s store Fortjenester, digtede en til denne høitidelige Lejlighed Passende Sang, som var sat i Musik af Kocher, en genialsk Tonekonstner fra Würtemberg, som i denne Tid opholder sig i Rom. Digtet blev afsjungen over Bordet, og ved Slutningen deraf traadte H.H. Prinds Christian ind i Spisesahlen eg bød sin store Landsmand en hjertelig Velkomst. Thorvaldsen har modtaget mange Bestillinger, hvorved Billedhuggerkonsten i Rom faaer ligesom nyt Liv, og paa hvis Fuldendelse de derværende Konstnere allerede forud glæde sig. Et af ham fuldført Værk er d. 18 Febr. d. A. blevet oprejst i Staden Zante paa den saakaldte Alhelgens Plads. De fornemste Indvaanere paa Øen havde allerede i Aaret 1817 bestilt det hos Konstneren. Det bestaaer af en Büste i Kjæmpestørrelse af Bronze, til Ære for Sir Thomas Maitland, den britiske Lord-Over-Commssair. Mærkeligt nok, at en nordisk Konstners Meisel forherliger Hovedstaden for en jonisk Republik.

General Comment

Denne notits udkom i Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn d. 5.5.1821, 18. årgang, no. 36.
Den udkom også i Iversens fyenske Avis d. 8.5.1821, no. 62.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1821, Nyeste Skilderie 5.5.
Subjects
Commission for the Monument of Thomas Maitland · Sojourn in Denmark, 1819-20 · Celebration 28.12.1820 in honour of Thorvaldsen's return to Rome · Journey to Rome, August-December 1820 · Thorvaldsen as Phidias or Praxiteles
Persons
Christian 8. · Thomas Maitland · Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 18.05.2015 Print