Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2834 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn 5.5.1821 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Da Thorvaldsen, efterat have besøgt sit Fædreneland, som ikke havde seet ham i 25 Aar, ledsaget af dets bedste Ønsker, var kommen tilbage til Rom, gave hans Konstbrødre og Venner et stort Gjæstebud til hans Ære, bestaaende af 130 Couverts. En tydsk Konstynder, begeistret af den nordiske Phidias’s store Fortjenester, digtede en til denne høitidelige Lejlighed Passende Sang, som var sat i Musik af Kocher, en genialsk Tonekonstner fra Würtemberg, som i denne Tid opholder sig i Rom. Digtet blev afsjungen over Bordet, og ved Slutningen deraf traadte H.H. Prinds Christian ind i Spisesahlen eg bød sin store Landsmand en hjertelig Velkomst. Thorvaldsen har modtaget mange Bestillinger, hvorved Billedhuggerkonsten i Rom faaer ligesom nyt Liv, og paa hvis Fuldendelse de derværende Konstnere allerede forud glæde sig. Et af ham fuldført Værk er d. 18 Febr. d. A. blevet oprejst i Staden Zante paa den saakaldte Alhelgens Plads. De fornemste Indvaanere paa Øen havde allerede i Aaret 1817 bestilt det hos Konstneren. Det bestaaer af en Büste i Kjæmpestørrelse af Bronze, til Ære for Sir Thomas Maitland, den britiske Lord-Over-Commssair. Mærkeligt nok, at en nordisk Konstners Meisel forherliger Hovedstaden for en jonisk Republik.

Generel kommentar

Denne notits udkom i Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn d. 5.5.1821, 18. årgang, no. 36.
Den udkom også i Iversens fyenske Avis d. 8.5.1821, no. 62.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1821, Nyeste Skilderie 5.5.
Emneord
Bestillingen af Thomas Maitlands monument · Danmarksopholdet 1819-20 · Fest 28.12.1820 i anledning af Thorvaldsens tilbagevenden til Rom · Rejsen til Rom, august-december 1820 · Thorvaldsen som Fidias eller Praxiteles
Personer
Christian 8. · Thomas Maitland · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 18.05.2015 Print