Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2833 af 10246
Afsender Dato Modtager
J.C. Dahl [+]

Afsendersted

Rom

3.5.1821 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af Aubert, op. cit.

Emilie Dahl [+]

Modtagersted

Dresden

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

[…]

Thorvaldsen vil besidde fast alle de Billeder, jeg har malt her; men med Betalingen – om det vil jeg fortælle Dig siden. Overhoved er Thorvaldsen et godt Menneske; men som alle den Slags Mennesker er han bleven en Smule haard og stump for det sande Gode; hans Betragtninger af Livet er modsat mine, troer jeg, og han betragter det kvindelige Kjøn fra et ringere Synspunkt. Fru Bang synes at foretrække ham, og hendes Optræden saavel i Gaar som tidligere har undret mig. Man taber meget i Selskab med umoralske Mandspersoner, men troe mig, Omgang med den Slags Damer er meget skadelig selv for Fruentimmer; jeg forstaaer mig nu ikke rigtig derpaa, men føler det meget godt.

[…]

Generel kommentar

Dette er et udtog fra et brev fra Dahl i Rom til hans kone i Dresden. Brevet citeres fra Aubert, op. cit.
Originalbrevets placering kendes p.t. ikke, og det har sandsynligvis været skrevet på tysk til den tysksprogede Emilie Dahl.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Andreas Aubert: Maleren Johan Christian Dahl, Kristiania 1920, p. 98-100.

Emneord
Karakteristikker af Thorvaldsens person · Thorvaldsen og kødets lyster
Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 06.06.2018 Print