Thorvaldsen's small workshops at Piazza Barberini

Denne artikel er under udarbejdelse.

Periode

Antagelig 19.3.1803 – ?, og med udvidelse i 14.11.1815.

Perioden er omtrentlig fordi datoerne er udledt af huslejekvitteringenrne, jf. referenceartiklen herom og fordi der ikke haves nogen egentlig lejekontrakt som klart påbegynder lejemålet.

Adresse

Vicolo della Catena, også kaldet Vicolo delle Colonnette, nr. 17, 18, 19, 20 og 23. Gaden er en lille gade ved Piazza Barberini i Rom, og hedder i dag Vicolo Barberini.

Bygningerne, hvor Thorvaldsens værksteder befandt sig, findes ikke længere i dag, men de fremgår af Letarouillys kort fra 1840 og diverse matrikelkort fra samtiden, jf. billedmaterialet herunder.

At Vicolo della Catena og Vicolo delle Colonnette er den samme gade skyldes, at navnet henviser til, at der ved gadens tilgang fra Piazza Barberini oprindelig var to små søjler (colonnette) med en kæde imellem (catena), jf. Romano og Harmann, op. cit. Denne anordning ses også på en akvarel af Johan Thomas Lundbye, D1852, jf. billedmaterialet herunder.

Kilder

Billedmateriale

Kort og planer

Piazza Barberina, Pietro Ruga, 1818
Udsnit fra Pietro Rugas kort over Rom, området ved Piazza Barberini, 1818

Letarouilly Edifices-1840-vol2-071-Right - Copy Letarouilly Edifices-1840-vol2-071-Right DETALJE

Paul Marie Letarouilly. Édifices de Rome Moderne; ou, Recueil des Palais, Maisons, Eglises, Couvents et autres Monuments Publics et Particuliers les plus Remarquables de la Ville de Rome, Dessinés, Mesurés et Publiés par Paul Le Tarouilly. Paris, Didot Frères, 1840, vol. 2, pl. 181.

Catasto Urbano di Roma, Rione Trevi, Aggiornamenti IV DETALJE af Piazza Barberini
Catasto Urbano di Roma, Rione Trevi, Aggiornamenti IV, udsnit af området ved Vicolo della Catena. Matrikelkortet kan tilgås online via Archivio di Stato di Roma, Progetto Imago II

Catasto Urbano di Roma, Rione Trevi, Piante II DETALJE af Piazza Barberini
Catasto Urbano di Roma, Rione Trevi, Piante II, udsnit af området ved Vicolo della Catena. Matrikelkortet kan tilgås online via Archivio di Stato di Roma, Progetto Imago II

Catasto Urbano di Roma, Rione Trevi, Suddivisioni IV DETALJE af Piazza Barberini
Catasto Urbano di Roma, Rione Trevi, Suddivisioni IV, udsnit af området ved Vicolo della Catena. Matrikelkortet kan tilgås online via Archivio di Stato di Roma, Progetto Imago II

Tegninger, stik og malerier

Johan Thomas Lundbye. _Piazza Barberini_, 01.02.1846
Johan Thomas Lundbye. Piazza Barberini, 01.02.1846, D1852

Vicolo delle Colonette di Barberini med Thorvaldsens små atelierer foran Palazzo Barberini
Wilhelm Marstrand. Vicolo delle Colonnette di Barberini med Thorvaldsens små atelierer foran Palazzo Barberini, ca. 1846, D1891

Wilhelm Marstrand: Palazzo Barberini og Thorvaldsens værksteder, 1837
Wilhelm Marstrand. Palazzo Barberini, Rom, 1837. Blyant, pen og brunt blæk, 122×171 mm, i skitsebog, inv.nr. KKSgb6284 verso

Thorvaldsens værksteder ved Palazzo Barberini
Ukendt. Påskrevet med Just Mathias Thieles hånd: “Thorvaldsens Studier ved Palazzo Barberini”. Fortegning til et kobberstik i Thieles første biografi, University College, London, MS Add 77/3.

A.W. Boesen, Bertel Thorvaldsens gårdhave i Rom
A.W. Boesen. Bertel Thorvaldsens gårdhave i Rom, 1845-1847 eller 1857, privateje

ea0531 Freunds tegning, grundplan ea0531 Freunds tegning, opstalt

Hermann Ernst Freunds små skitser over gulvkollapset i Thorvaldsens værksted 8.11.1820, vedlagt brev af 9.11.1820 til Thorvaldsen.

Området i dag

Vicolo Barberini Vicolo Barberini

Vicolo Barberini i dag set fra Piazza Barberini.

Vicolo Barberini, bagsiden set fra Palazzo Barberini
Tagene i Vicolo Barberini set fra Palazzo Barberini.

References

  • Jørgen B. Hartmann: ‘Gli studi di Thorvaldsen in Piazza Barberini’, in: Særtryk af: L’Urbe XXVI, no. 1, Rom 1963, p. 15.
  • Kira Kofoed: Thorvaldsens gårdhave, arkivet.thorvaldsensmuseum.dk, 2014.
  • Lejla Mrgan: Vicolo della Catena/Colonnette, arkivet.thorvaldsensmuseum.dk, 2014.
  • Redaktørerne ved Arkivet: Thorvaldsens værksteder, arkivet.thorvaldsensmuseum.dk, 2017.
  • Pietro Romano: Roma nelle sue strade e nelle sue piazze, Rom 1950, p. 339.

Last updated 31.03.2017