The Thorvaldsens Museum Archives

Back to S

Gottlieb Schønheyder

Schønheyder modtog fra komponisten Rud Bay breve med beskrivelser af Thorvaldsens værksted og livet omkring ham, 1.5.1819 og 8.5.1819, jf. Clausen og Rist, op cit.

References

  • Julius Clausen og P.Fr. Rist: Memoirer og Breve. Af Rud. Bays efterladte Papirer, Bd. II, København 1920, p. III.

Last updated 07.01.2013

Gottlieb Schønheyder

Johan Franciscus Gottlieb Schønheyder 1773-1850 Danish Rentekammerdirektør, justists- og etatsråd
To and from others4 Doc.
Mentioned in1 Doc.