Thetis


Thetis var en dansk orlogsfregat på 40 kanoner. Fregatten blev bygget 1789-92 på Flådens skibsværft i København.

E.W. Stibolt: Thetis, opstalter, 1790, 735 x 390 mm, Orlogsbasen
E.W. Stibolt: Thetis, opstalter betegnet: “Teigning Til Ornamenter for Speil, Galllerier og Gallion til Fregatten Thetis…”, 1790, 735×390 mm. OrlogsbasenI

Thetis blev en del af Thorvaldsens historie, fordi han i 1796 opnåede tilladelse til at sejle med som passager på krigsskibets togt til Middelhavet. Billedhuggeren skulle til Rom, og man fandt, at det var nemmere, at fregatten satte ham af i en passende havneby i Middelhavet, hvorfra han så selv kunne fortsætte rejsen, se Rejsen til Italien 1796-1797.
Fregatten afsejlede fra København 30.8.1796.

Thetis’ mission

Thetis blev udsendt til Middelhavet med to formål: Det ene var at eskortere det årlige “presentskib”, LaurentiusII, til Algier, og det andet var at forhandle med pashaen eller deyen af Tripoli (det nuværende Libyen), Sidi Yussef om frigivelse af to danske skibe og i øvrigt fri passage for danske handelsskibe i Middelhavet, der ellers blev truet af sørøveri, opbringelse af skibe og tilfangetagelse af besætninger.
Det lykkedes ikke for Thetis’ kaptajn Fisker at slutte fred med Sidi Yussef. Først kaptajn Steen Bille, der med fregatten Najaden afløste Thetis i foråret 1797, opnåede – efter en mindre batalje – fred med pashaen omkring 1.6. samme årIII.
Det var ikke første gang, at man sendte et dansk “presentskib” til “barbareskstaterne”, dvs. nordafrikanske, ottomanske provinser Algier, Tunis, Tripoli og Marokko. Den danske stat accepterede i slutningen af 1700-tallet at betale disse mafia-agtige beskyttelsespenge til de nordafrikanske stater for at slippe for sørøveriIV.
Thetis vendte tilbage til København 8.8.1797V.

Thetis’ besætning

Thetis var bemandet med 322 mand iflg. Schmidt, op. cit., p. 3. Officerernes navne kendes. De var:

Kaptajn, generaladjudant Lorens Henrich Fisker
Kaptajnløjtnant, næstkommanderende Claus Hvidtfeldt Blom
Premierløjtnant Gerhard Sievers Bille
Premierløjtnant Laurits Jensen Grove
Sekondløjtnant Johannes Krieger (1773-1818)
Sekondløjtnant Andreas Christian Lütken
Sekondløjtnant Johan Joachim Uldall
Sekondløjtnant Johan Christian Gustav Hohlenberg
Skibspræst Peder Pavels
Overkirurg Christian Georg Hansen
Underkirurg BlankfordtVI
Skibsproviantforvalter G. Rørbye
Underproviantskriver HassingVII (død 28.4.1797)
Skibssekretær H.A. Schmidt
Overstyrmand Hans Jørgen TronsenVIII
Hovmester GregoriusIX

Hovmester og tjener i kahytten, Johan Nielsen MøllerX.
Andenkirurg DahlXI.
Matros Samuel HøyXII.
Matros Christopher JensenXIII.
Opløber Ole HansenXIV.

Titler og navne på Thetis’ besætningsmedlemmer til og med hovmester Gregorius stammer fra gammelt notat i Arkivet.
De efterfølgende navne dokumenteres af andre kilder, se kommentarerne til hver person.
Navnene på den øvrige besætning kendes ikke.

Portrættegninger af besætningen

Under rejsen udførte Thorvaldsen følgende kendte portrættegninger:

Thorvaldsen udførte på Malta også tegninger, bl.a. Kentauren Chiron lærer Achilleus lægekunsten, C499 i overkirurg Hansens stambog og et blyantsrids af Fort Sankt Angelo i Vallettas havn.

Bertel Thorvaldsen: Fort Sankt Angelo, Valletta, 1796/97, blyant, udsnit
Bertel Thorvaldsen: Fort Sankt Angelo, Valletta, 1796/97
Blyant, detalje af tegningen C818r

References

Commentaries

 1. Se flere af konstruktionstegningerne i Sørensen, op. cit., p. 11 eller i Orlogsbasen. Søg på navn: “Thetis” og år: “1805”.

 2. Jf. Schmidt, op. cit., p. 3, og Wandel, op. cit., p. 75.

 3. Se Sørensen, op. cit., p. 13-14.

 4. Se Thiele I, p. 47; With, op. cit., p. 24-26; Sørensen, op. cit., p. 12 og referenceartiklen Barbareskstaterne og Thorvaldsen.

 5. Se Topsøe-Jensen & Marquard, op. cit., bd. I, p. 375 (under Fisker, L.H.).

 6. Lægen Blankfordt er ikke nærmere identificeret.

 7. Skriveren Hassing er ikke nærmere identificeret. Han døde øjensynlig på togtet, da Thetis befandt sig ud for Tripoli.

 8. Overstyrmand Tronsen er ikke nærmere identificeret.

 9. Hovmesteren Gregorius er ikke nærmere identificeret.

 10. Johan Nielsen Møllers tilstedeværelse på Thetis dokumenteres af hans brev af 22.9.1838 til Thorvaldsen.

 11. Lægen Dahl er ikke nærmere identificeret, men hans status som besætningsmedlem dokumenteres af skibssekretær H.A. Schmidts: Journal holden paa Reysen til Algier m.fl. Stæder med Fregatten Thetis, Thorvaldsens Museums fysiske arkiv, p. 18.

 12. Samuel Høys tilstedeværelse ombord er dokumenteret af Schmidt, op. cit., p. 44. Høy blev taget i tyveri og straffet ombord.

 13. Christopher Jensens tilstedeværelse ombord er dokumenteret af Schmidt, op. cit., p. 51.

 14. Ole Hansens tilstedeværelse på Thetis er dokumenteret af Pavels, op. cit., p. 38, hvor det oplyses, at Hansen døde 10.12.1796 i Valletta af “brystsyge”.

Last updated 09.06.2020