The Thorvaldsens Museum Archives

Back to B

Steen Bille

Kaptajn på fregatten Najaden, der afløste Thetis under dets togt i Middelhavet i foråret 1797. Kommanderede 1797-1800 en dansk flådestyrke i Middelhavet, hvor det fx i brev af 24.10.1800 fra Thorvaldsen til Abildgaard var på tale, at et af hans skibe skulle bringe nogle af Thorvaldsens værker hjem til Kunstakademiet.

For sin indsats i denne periode udnævntes han til kommandørkaptajn og kammerherre, senere blev han forfremmet til admiral.

Bille er begravet på Holmens Kirkegård i København.

Gravmæle, Steen Bille, Holmens Kirkegård, foto 2020

Last updated 28.08.2020

Steen Bille

Steen Andersen Bille 1751-1833 Danish Naval officer, admiral, prime minister
Mentioned in1 Doc.