The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 64 of 10246
Sender Date Recipient
H.A. Schmidt [+]

Sender’s Location

Valletta

16.12.1796 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af den dagbog, hvorfra tekststykket er afskrevet, se Schmidt, op. cit.

H.A. Schmidt [+]

Recipient’s Location

Valletta

Abstract

Schmidt fortæller, at Thorvaldsen har portrætteret ham.

See Original

[…]

I Dag beviste Thorvaldsen mig Det Venskab til en Erindring om ham at male mit Portrait, hvori han er en stor Mester. –

[…]

General Comment

Denne tekst stammer fra Schmidt, op. cit.


Det omtalte portræt kendes ikke i dag, se evt. Forsvundne værker af Thorvaldsen.
Der var sandsynligvis tale om et tegnet portræt, ligesom de øvrige Thorvaldsen udførte i sin ungdom, se Portrætter pr. skabelon. Ordet male betyder også aftegne, afbilde, se betydning 1 af male i Ordbog over det danske Sprog.

Thiele
Thiele I, p. 71.
Other references

  • Skibssekretær H.A. Schmidt: Journal holden paa Reysen til Algier m.fl. Stæder med Fregatten Thetis, Thorvaldsens Museums fysiske arkiv, p. 107.

Subjects
Criticism of Thorvaldsen's Works, Positive · Portrait Drawings, Contemporary Persons · Journey to Italy, 1796-1797 · Thetis
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 17.05.2020 Print