No. 64 af 10318
Afsender Dato Modtager
H.A. Schmidt [+]

Afsendersted

Valletta

16.12.1796 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af den dagbog, hvorfra tekststykket er afskrevet, se Schmidt, op. cit.

H.A. Schmidt [+]

Modtagersted

Valletta

Resumé

Schmidt fortæller, at Thorvaldsen har portrætteret ham.

Se original

[…]

I Dag beviste Thorvaldsen mig Det Venskab til en Erindring om ham at male mit Portrait, hvori han er en stor Mester. –

[…]

Generel kommentar

Denne tekst stammer fra Schmidt, op. cit.


Det omtalte portræt kendes ikke i dag, se evt. Forsvundne værker af Thorvaldsen.
Der var sandsynligvis tale om et tegnet portræt, ligesom de øvrige Thorvaldsen udførte i sin ungdom, se Portrætter pr. skabelon. Ordet male betyder også aftegne, afbilde, se betydning 1 af male i Ordbog over det danske Sprog.

Thiele
Thiele I, p. 71.
Andre referencer

  • Skibssekretær H.A. Schmidt: Journal holden paa Reysen til Algier m.fl. Stæder med Fregatten Thetis, Thorvaldsens Museums fysiske arkiv, p. 107.
Emneord
Kritik af Thorvaldsens værker, positiv · Portrættegninger, samtidige personer · Rejsen til Italien 1796-1797 · Thetis
Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 17.05.2020 Print