Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til H

Pauline Horneman

Datter af miniaturemaleren Christian Horneman og Christiane Juliane Frederikke Gianelli (1782-1816). Paulines morfar var den i København bosatte italienske gipser Domenico Maria Gianelli.

Pauline Horneman mødte sandsynligvis Thorvaldsen under hans Danmarksophold 1819-20, da hun stadig var barn, og hvor Thorvaldsen også stiftede venskab med hendes far.

Hendes liv er meget ilde dokumenteret, især i forhold til hendes bror, komponisten Johan Ole Emil Horneman (1809-70). Derfor udtrækkes i det følgende alle de små spor, som hendes breve efterlader af hendes liv, karakter og færden. Det lader til, at hun, i al fald indtil en for datiden høj alder, forblev ugift. Det fremgår af folketællingen i februar 1840, at hun på dette tidspunkt, da hun var i slut 20’erne eller start 30’erne, stadig boede med sin far Christian Horneman i dennes professorbolig på Kunstakademiet, lejlighed Ød i nordfløjens øverste etage, jf. referenceartiklen om Kunstakademiets boliger. Muligvis hjalp hun her sin far, hvis helbred skrantede.

Englandsrejsen

Pauline optræder trods sin relativt unge alder ikke i de efterfølgende folketællinger af 1845 og 1850, enten fordi hun blev gift og fik et andet navn, eller fordi hun rejste til udlandet. Efter Thorvaldsens hjemkomst til Danmark i 1838 skrev hun tre breve til ham. Et af disse, dateret til efter februar 1840, blev afsendt fra Liverpool, hvilket tyder på, at hun forlod Danmark. Dette kunne også være en forklaring på, hvorfor oplysningerne om hendes liv er så sparsomme. Brevets indhold indikerer, at der er tale om en mere eller mindre permanent bosættelse i England, hvorfor det må formodes at hendes brev dateret efter 1842 også er afsendt derfra. Hendes afsked med Danmark kan således anslås til et tidspunkt mellem februar 1840 og 1842. Da hendes morbror Giovanni Domenico Gianelli boede i England og døde netop omkring 1841, er det muligt, at hun i denne forbindelse tog over til den engelske del af Gianelli-familien.

Paulines humor

Inden sin afrejse skrev Pauline i sin fars stambog ved tre lejligheder, og her, såvel som i brevene til Thorvaldsen, giver en løjerlig humor sig til kende. To af hendes bidrag til Christian Hornemans stambog er lettere sorte rim uden egentlig mening, og udtrykker i stedet en fri leg med sproget og gengivelse af spøjse tableauer, hvori hun selv og hendes omgangskreds optræder. I tråd med hendes glæde ved at skabe karakterer og alter-egoer, omtaler hun i brevene ofte sig selv i tredje person og skriver under med øgenavnene “lille Line” og “Line Horenfisk”, dvs. muntre omskrivninger af hendes egentlige navn.

I det hele taget er brevene fra hende til Thorvaldsen præget af en ligefrem og varm tone. I et af dem vedlagde hun et morsomt og efter hendes egne spøgende ord “veltruffet Portræt” af sig selv med perlekæde, stribet kjole, blomster i hånden og sløjfe i håret:

m26_I_nr._77 udsnit

Denne tegning antager særlig finurlighed, fordi den kan betragtes som en humoristisk kommentar til, at hendes far var portrætmaler, og hun altså også ville gøre ham kunsten efter, velvidende at hendes evner kun rakte til et pindebillede. Til tegningen følger en morsom kommentar om, at hun håber Thorvaldsen vil opbevare portrættet i sit museum – hvilket gennem bevaringen af brevet spøjst nok er blevet en realitet.

Tegning fra Thorvaldsen?

Thorvaldsen lader til også at have givet hende nogle tegninger, som han ofte gjorde med sine venner. I brev sendt efter 1842 udbeder hun sig en tegning af statuetten Pietro Alberto Paulsen som jægerdreng, jf. A175. Denne tegning indgår i dag muligvis i Thorvaldsens Museums samling, Pietro Alberto Paulsen som jægerdreng, C909. Den stammer nemlig fra et album, som angiveligt har tilhørt lægen Emil Hornemann. Imidlertid hed Pauline Hornemans bror også Emil Horneman, og sammenfaldet mellem tegningens specielle motiv og navnet indikerer, at der kunne være tale om Paulines tegning.

Referencer

  • Dansk Demografisk Database, folketællingen over København 1840. Pauline Horneman er indført som Professor Christian Hornemans datter, ugift, 28 år.
  • Inger Sørensen: Horneman. En kunstnerslægt. København 2011.

Sidst opdateret 05.11.2015

m26I,nr.77 Pauline portræt

Pauline Horneman

aka lille Line og Line Horenfisk 1807 eller 1812-efter 1842 Dansk
Til Thorvaldsen3 dok.

Til og fra andre3 dok.