Tilbage til H

Emil Hornemann

Hornemann var god ven af familien Stampe og behandlede nu og da Thorvaldsen i de senere år, se Stampe, op. cit. Han var også en af de fem læger, der var til stede ved obduktionen af Thorvaldsens lig den 26.3.1844.

Efter studieår i udlandet blev Hornemann 1843 udnævnt til læge ved Statens livrente- og forsørgelsesanstalt. Han var en stor reformator af forebyggende hygiejne i dansk sundhedsvæsen og en af drivkræfterne bag opførelsen af Brumleby (lægeforeningens boliger på Østerbro i København), der blev opført bl.a. som følge af koleraepidemien 1853.

Portrættet til højre er udført af Peter Gemzøe (1811-1879) efter Constantin Hansen 1854 og findes i Den kongelige Kobberstiksamling.

Referencer

  • Rigmor Stampe (ed.): Baronesse Stampes Erindringer om Thorvaldsen, København 1912, p. 51.

Sidst opdateret 17.03.2016

Peter Henrik Gemzøe efter Constantin Hansen: Emil Hornemann, 1854

Emil Hornemann

1810-1890 Dansk Læge
Til og fra andre2 dok.
Omtalt i2 dok.