Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 18.6.1806

Kunstakademiet havde fastslået i brev af 3.12.1799, at den sidste sjettedel af Thorvaldsens seks-årige rejsestipendium skulle anvendes til hjemrejsen til Danmark. Denne sidste del på 400 rigsdaler blev dog først overført af Akademiet til den romerske bankier Domenico Lavaggi i oktober 1801, se brev af 4.10.1801. Thorvaldsen hævder altså her, at han trods pengeknaphed og trods det, at han næppe havde planer om en umiddelbart forestående tilbagerejse til Danmark, alligevel havde undladt at hæve pengene hos bankieren.
Noget tyder på, at Thorvaldsen ikke fik udbetalt pengene førend 1822, hvor han havde bedt Peder Malling om hæve pengene på sine vegne i København, se brev af 15.10.1822.

Sidst opdateret 09.08.2015