Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Thorvaldsens tale- og skriftsprog

Hertil skal retfærdigvis tilføjes, at Langes udsagn i hovedsagen bygger på analysen af to breve af hhv. 8.12.1810 og 13.3.1811 til kunstkenderen og etatsråden Hans West og et af 7.8.1834 til billedhuggeren og vennen H.E. Freund. Brevet til Freund er tilmed skrevet af en koncipist, Ludvig Bødtcher. Det fremgår således ikke, om Lange på dette tidspunkt har stiftet bekendtskab med en større variation af Thorvaldsens korrespondance ud over de breve, som Thiele havde publiceret i sine biografier I-V, 1851-56.

Sidst opdateret 03.10.2014