Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 2.10.1807

Schubart havde i sine tidligere breve fra samme år – 9.3.1807, 5.6.1807 og indtrængende i brev af 31.7.1807 – inviteret Thorvaldsen på et sommerophold på Montenero. Thorvaldsen havde 6.6.1807 takket nej med henvisning til sit arbejde.
Det blev heller ikke til noget med et besøg i oktober 1807.
Men det var tæt på, at Thorvaldsen rejste med Wahl, som kort efter 31.10.1807 nævner, at en plads var blevet reserveret til billedhuggeren i vognen nordpå fra Rom.
Thiele II, p. 92 beskriver denne historie lidt mere farverigt, end der er belæg for. Han mener, at Thorvaldsen ombestemte sig i sidste øjeblik: Han havde allerede ”...taget Plads i Diligencen. Men i det afgiørende Øieblik forandrede han sine Tanker og lod Wahl reise alene.”
Men det er sandsynligvis ikke sandt, da Thorvaldsen i sit brevudkast antagelig 5.-7.10.1807 meddelte Schubart, at han allerede da ikke havde tænkt sig at tage med Wahl, der ville rejse fra Rom “om en 8 til 10 Dage”.

Sidst opdateret 15.01.2015